Sermons by Alvis Sauka


in
319
Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Runā: | maijs 31, 2020

Psalms 2:1-12 1 Ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un ciltis prāto tik tukšu vien? 2 Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret Kungu un viņa svaidīto: 3 nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves!...


in
341
Svētīts tas cilvēks, kas...

Svētīts tas cilvēks, kas…

Runā: | maijs 24, 2020

Psalms.1:1-6 1 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, 2 kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! 3 Tas aug kā koks, stādīts pie...


355
Slavējiet suverēno žēlastības Dievu

Slavējiet suverēno žēlastības Dievu

Runā: | aprīlis 19, 2020

Ef.1:1-14 1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzū Kristū ticīgajiem Efesā. 2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 3 Augsti slavēts lai ir Dievs,...


Šalom - es redzēju viņu

Šalom – es redzēju viņu

Runā: | aprīlis 12, 2020

Jņ. 20:1-31 1 Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. 2 Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko...


Kunga paspārnē patiess miers

Kunga paspārnē patiess miers

Runā: | marts 22, 2020

Ps.91; Lk.4:9-11 1 Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, 2 saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! 3 Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta,...