Kunga paspārnē patiess miers

Kunga paspārnē patiess miers

Ps.91; Lk.4:9-11

1 Kas mājo Visuaugstā paspārnē
un apmeties Visuvarenā ēnā,
2 saka Kungam:
mans patvērum un mans cietoksni,
mans Dievs, uz ko es paļaujos!
3 Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas,
no mēra posta,
4 ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi,
un zem viņa spārniem tu patversies,
kā vairogs tevi sargās viņa patiesība.
5 Nebaidies no nakts šausmām,
ne bultas, kas lido dienā,
6 ne mēra, kas tumsā staigā,
ne sērgas, kas uzbrūk dienvidū!
7 Lai krīt tūkstotis tev blakus
un desmit tūkstoši pa labi no tevis,
bet tevi tas neskars –
8 tik acīm tu raudzīsies,
kā ļaundariem atmaksāts, to tu ieraudzīsi!
9 Tiešām tu, Kungs, esi mans patvērums!
Tev, kas izrauga Visuaugsto par savu mājokli,
10 tev negadīsies nekas ļauns,
nedz tuvosies sērga tavai teltij,
11 jo viņš saviem vēstnešiem pavēlēs par tevi –
sargāt tevi visos tavos ceļos!
12 Savās plaukstās tie tevi pacels,
lai nepiesitas pie akmens tev kāja!
13 Uz lauvām un odzēm tu mīsi,
tu sabradāsi jaunos lauvas un čūskas!
14 Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu,
es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu,
15 viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu,
ar viņu es posta brīdī,
es izglābšu viņu un celšu godā,
16 es došu viņam ilgu mūžu
un rādīšu viņam savu pestīšanu!

 

Lk.4:9-11

9 Tad velns aizveda viņu uz Jeruzālemi, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: “Ja tu esi Dieva Dēls, meties no šejienes lejā. 10 Jo ir rakstīts: viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, 11 un: tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu.”

Share

RRBD draudzes mācītājs