SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


Kategorija: Galatiešiem
176
Svētība vai lāsts

Svētība vai lāsts

Runā: Alvis Sauka | jūlijs 16, 2019

Ga;atiešiem 3:1-14 1 Ak jūs, bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris? Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots, krustā sists! 2 Tikai vienu gan es gribētu no jums uzzināt: vai jūs Garu esat saņēmuši no bauslības...

Kategorija: Psalmi
168
Ko Bībele saka par sabatu?

Ko Bībele saka par sabatu?

Runā: Marks Vanderharts | jūnijs 23, 2019

Ps.100 1 Pateicības psalms. Gavilē Kungam, visa zeme! 2 Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām! 3 Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši! Viņa tauta un...

Kategorija: Romiešiem
176
Piektais bauslis

Piektais bauslis

Runā: Marks Vanderharts | jūnijs 16, 2019

Rom.13:1-7 1 Ikviens lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva; un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. 2 Tas, kas pretojas varai, saceļas pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie,...