SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


Kategorija: Psalmi
89
Pārliecība pat dzelmē

Pārliecība pat dzelmē

Runā: Alvis Sauka | marts 13, 2022

Ps.130 1 Augšupceļa dziesma. No dzelmes saucu tev, mans Kungs: 2 Kungs, ieklausies manā balsī, lai dzird tavas ausis manu gaušanos! 3 Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans Kungs, kurš gan pastāvētu? 4 Taču...

Kategorija: Psalmi
143
Kungs tiesās reptiļus

Kungs tiesās reptiļus

Runā: Alvis Sauka | marts 06, 2022

Ps.58. 2 Vai patiešām lai taisnība klusē, kad jūs runājat? Vai jūs pēc patiesības tiesājat cilvēku dēlus? 3 Ak, savās sirdīs jūs darāt netaisnību, virs zemes jūs perināt varmācību! 4 Paklīduši ļaundari kopš mātes miesām,...

Kategorija: 2. Timotejam
66
Palieciet pie Svētajiem Rakstiem

Palieciet pie Svētajiem Rakstiem

Runā: Alvis Sauka | februāris 20, 2022

2.Tim.3.10-17 10 Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīves veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, 11 manām vajāšanām, ciešanām, kādas mani piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās, – visām ciešanām, kuras es pārcietu un no...