SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


Kategorija: Efeziešiem
453
Augšāmcelti lai dzīvotu

Augšāmcelti lai dzīvotu

Runā: Alvis Sauka | oktobris 14, 2018

Efeziešiem 2:1-10 2:1 Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, 2 kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos....

Kategorija: Efeziešiem
464
Zināt, lai visu piepildītu

Zināt, lai visu piepildītu

Runā: Alvis Sauka | oktobris 07, 2018

Efeziešiem 1:15-23 15 Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, 16 nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, 17 lai mūsu Kunga Jēzus Kristus...