Sadraudzība ar Dievu un attaisnošana Kristū

Sadraudzība ar Dievu un attaisnošana Kristū

1.Jņ.1.5-2.2

5 Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. 6 Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. 7 Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. 8 Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. 9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. 10 Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli un viņa vārda nav mūsos.
Kristus ir mūsu aizstāvis
1 Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, tas taisnais. 2 Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas