Daniēla grāmata


Kas īsti notika lauvu bedrē?

Kas īsti notika lauvu bedrē?

Runā: | jūnijs 04, 2023

Dan.6.1-29 1 Mēdietis Dārijs pārņēma valsts varu sešdesmit divu gadu vecumā. 2 Dārijam labpatika iecelt simts divdesmit satrapus, kas pārvaldītu visu valsti, 3 un pār tiem trīs pārraugus, viens no viņiem bija Daniēls. Satrapi tiem...


Gudrie Kristū un Raksti

Gudrie Kristū un Raksti

Runā: | novembris 17, 2019

Dan. 12.4-13 4 Bet tu, Daniēl, apslēp vārdus un aizzīmogo grāmatu līdz laika beigām. Tad daudzi skraidīs šurpu turpu, bet zināšana ies plašumā.” 5 Es, Daniēls, paskatījos, un redzi – tur stāv vēl divi citi,...


Dieva suverenitāte un gudrie

Dieva suverenitāte un gudrie

Runā: | novembris 10, 2019

Dan. 11.2-12.3 1 Mēdieša Dārija pirmajā valdīšanas gadā es sāku stiprināt un aizsargāt viņu. 2 Un nu es stāstīšu tev patiesību: Persijā celsies vēl trīs ķēniņi, un ceturtais būs daudz bagātāks par tiem visiem. Kad...


Dieva Jahves karaspēkā 

Dieva Jahves karaspēkā 

Runā: | novembris 03, 2019

Dan. 10.1-11.1 1 Persijas ķēniņa Kīra trešajā valdīšanas gadā Daniēlam, kuru sauca arī par Bēltšacaru, tika atklāts vārds, un šis vārds bija patiesība – būs liels karš. Viņš saprata vārdu, un saprašana viņam nāca parādībā....


Jaunā Derība un cerība tumsā

Jaunā Derība un cerība tumsā

Runā: | oktobris 27, 2019

Daniēla 9:20-27  20 Kamēr es vēl runāju, lūdzu un sūdzēju savus grēkus un Israēla tautas grēkus, lūgdamies labvēlību no Kunga, sava Dieva, par svēto Dieva kalnu, 21 kamēr es lūgdamies runāju, tas vīrs Gabriels, kuru pirmo...


Lūgšana tumsā

Lūgšana tumsā

Runā: | oktobris 20, 2019

Daniēla 9:1-19  1 Dārija, Ahasvēra dēla, no mēdiešu dzimtas, pirmajā valdīšanas gadā, kad viņš bija sācis valdīt kaldiešu valstī, 2 viņa valdīšanas pirmajā gadā es, Daniēls, sapratu no Rakstiem, kur Kunga vārds bija atklājies pravietim Jeremijam,...


Grēku pilnības mērs un Dieva rīkste

Grēku pilnības mērs un Dieva rīkste

Runā: | oktobris 13, 2019

Daniēla 8. nodaļa   8:1 Ķēniņa Bēlšacara trešajā valdīšanas gadā es, Daniēls, pēc pirmās parādības redzēju nākamo. 2 Parādībā es redzēju, ka atrodos Sūsas pilī, kas Ēlāma pavalstī, un vēl parādībā es redzēju, ka esmu pie...


Četras impērijas un Dieva ķēniņvalsts

Četras impērijas un Dieva ķēniņvalsts

Runā: | oktobris 06, 2019

Daniēla 7:1-28 1 Bābeles ķēniņa Bēlšacara pirmajā valdīšanas gadā Daniēls redzēja sapni. Guļot gultā, viņš redzēja parādību. Pēc tam viņš pierakstīja visu, kas sapnī svarīgs. 2 Daniēls teica: “Nakts parādībā es redzēju – lūk, četri debesu...


Ķēniņš svērts un izrādījies par vieglu

Ķēniņš svērts un izrādījies par vieglu

Runā: | septembris 22, 2019

Daniēla 5:1-6:1  1 Ķēniņš Bēlšacars rīkoja lielas dzīres saviem tūkstoš augstmaņiem un dzēra kopā ar tiem vīnu. 2 Vīna skurbulī Bēlšacars pavēlēja atnest zelta un sudraba traukus, kurus viņa tēvs Nebūkadnecars bija atvedis no Jeruzālemes tempļa,...