Ticības pārbaudījumi un ar patiesības vārdu atdzemdinātie

Ticības pārbaudījumi un ar patiesības vārdu atdzemdinātie

Jkēkaba vēstule 1:12-18

12 Laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu, jo, pārbaudi izturējis, viņš saņems dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mīl Kungu. 13 Neviens kārdināšanā lai nesaka: Dievs mani kārdina, – jo Dievs pats nevienu nekārdina, Dievs ir ārpus jebkādas kārdināšanas. 14 Bet ikvienu kārdina viņa paša iekāres, kas to ar ēsmu pievilina un velk sev līdzi. 15 Tā nu iekāre ieņemdama dzemdē grēku, bet grēks nobriestot dzemdē nāvi. 16 Nekrītiet maldos, mani mīļotie brāļi! 17 Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. 18 Viņš mūs ir izvēlējies un atdzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījumu pirmaugļi.

Share

RRBD draudzes mācītājs