Apustuļu darbi


Kristus un pagānu filozofija

Kristus un pagānu filozofija

Runā: | oktobris 29, 2023

Apd.17.16-34 16 Pāvils gaidīja viņu ierašanos Atēnās. Un, redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums. 17 Viņš sarunājās sinagogā ar jūdiem un dievbijīgajiem grieķiem un tirgus laukumā runāja ar ļaudīm, ko...


Svētajā Garā kristīti

Svētajā Garā kristīti

Runā: | maijs 23, 2021

Apd.2.1-12 1 Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. 2 Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. 3 Un viņiem parādījās it kā uguns...


Dieva Kristus un pagānu filozofija

Dieva Kristus un pagānu filozofija

Runā: | septembris 20, 2020

Apd.17.16-34 16 Pāvils gaidīja viņu ierašanos Atēnās. Un, redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums. 17 Viņš sarunājās sinagogā ar jūdiem un dievbijīgajiem grieķiem un tirgus laukumā runāja ar ļaudīm, ko...


Mūžīgai dzīvībai izredzētie pagāni

Mūžīgai dzīvībai izredzētie pagāni

Runā: | septembris 13, 2020

Apd.13.13-52. 13 No Pafas Pāvils ar pavadoņiem aizkuģoja uz Pergi Pamfīlijā, bet Jānis, no viņiem nošķīries, atgriezās Jeruzālemē. 14 Turpinot ceļu no Perges, viņi nonāca Pisidijas Antiohijā un sabata dienā iegāja sinagogā un apsēdās. 15...


Kā iegūt drosmi liecināt

Kā iegūt drosmi liecināt

Runā: | augusts 30, 2020

Apd.4.1-31 1 Viņiem uz tautu runājot, piestāja priesteri, tempļa sardzes priekšnieks un saduķeji, 2 noskaitušies, ka viņi māca tautu un sludina Jēzū augšāmcelšanos no mirušajiem. 3 Tie sagrāba viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam; tad...


Gara apsolījums jums un jūsu bērniem

Gara apsolījums jums un jūsu bērniem

Runā: | augusts 18, 2019

Apd.2.32-42 32 Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšāmcēlis, tam mēs visi esam liecinieki. 33 Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no Tēva apsolījumu par Svēto Garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat....


Vasarsvētki un kristības

Vasarsvētki un kristības

Runā: | janvāris 28, 2018

Apustuļu darbi 2:22-42 22 Israēliešu vīri, klausieties šos vārdus: Jēzu, Nācarieti, vīru, ko Dievs, kā jūs paši to zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū, 23 viņu,...