Visu konfliktu pamatu pamats

Visu konfliktu pamatu pamats

Jk.4.1-10

1 No kurienes kari un no kurienes cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos? 2 Jūs iekārojat, bet neiegūstat, jūs nogalināt un degat skaudībā, bet nevarat sasniegt, jūs cīnāties un karojat, bet jūs neiegūstat, tādēļ ka jūs nelūdzat, 3 jūs lūdzat, bet nesaņemat, tādēļ ka lūdzat aplami, lai tērētu savām baudām. 4 Laulības pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka mīlestība uz pasauli ir Dieva nīšana? Ikviens, kas grib mīlēt pasauli, top par Dieva ienaidnieku. 5 Vai jūs domājat, ka Raksti runā tukšu, sacīdami: tas gars, ko Dievs ielicis mūsos, dzenas uz skaudību. 6 Bet viņš grib dot vairāk žēlastības. Tādēļ Raksti saka:
Dievs stājas pretī augstprātīgajiem,
bet pazemīgajiem dod žēlastību.
7 Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums. 8 Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums, notīriet rokas, grēcinieki, un šķīstiet sirdis, jūs, kas esat divkoši dvēselē! 9 Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet! Jūsu smiekli lai pārvēršas vaimanās un prieks bēdās! 10 Pazemojieties Kunga priekšā – un viņš jūs paaugstinās!

Share

RRBD draudzes mācītājs