Bet kāpēc runāt ļaunu un tiesāt ir slikti?

Bet kāpēc runāt ļaunu un tiesāt ir slikti?

Jk.4.11-12

11 Nerunājiet ļaunu cits par citu, brāļi! Kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, tas runā ļaunu pret bauslību un tiesā bauslību. Bet, ja tu tiesā bauslību, tad tu neesi bauslības ievērotājs, bet

12 Ir tikai viens likumdevējs un tiesnesis, kas spēj glābt un pazudināt; bet kas esi tu, ka gribi tiesāt savu tuvāko?

Share

RRBD draudzes mācītājs