Jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno

Jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno

Jk.4.13-5.6

13 Tad nu, redzi, jūs, kas sakāt: šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļņu; 14 to sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt, kāda tad būs jūsu dzīve; jūs esat dūmi, kas redzami īsu brīdi un tūlīt pat gaist. 15 Tā vietā, lai jūs sacītu: ja Kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi, – 16 jūs savā augstprātībā lielāties, bet ikviena tāda lielīšanās ir ļaunums. 17 Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks.
1 Tad nu, bagātie, raudiet, vaimanādami par postu, kas jūs sagaida! 2 Jūsu bagātība ir sapuvusi un jūsu drēbes kožu saēstas, 3 jūsu zelts un jūsu sudrabs ir sarūsējis, un šī rūsa būs jums par liecību un aprīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājuši savu mantu laiku beigās. 4 Redzi, tā alga, ko jūs savas zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz, un pļāvēju palīgā saucieni ir aizsnieguši Pulku Kunga ausis. 5 Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līksmībā, jūs esat barojuši savas sirdis kaujamai dienai, 6 jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno. Viņš jums nepretojās.

Share

RRBD draudzes mācītājs