Kolosiešiem


343
Par lūgšanām, neticīgajiem un Dieva gribu

Par lūgšanām, neticīgajiem un Dieva gribu

Runā: | marts 21, 2021

Kol.4.2-18 2 Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam. 3 Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās; 4 lūdziet, lai es...


262
Par vīriem un sievām, bērniem un vergiem

Par vīriem un sievām, bērniem un vergiem

Runā: | marts 14, 2021

Kol.3.18-4.1 18 Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu. 19 Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. 20 Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami...


267
Nepakļaujieties pasaules pirmspēkiem

Nepakļaujieties pasaules pirmspēkiem

Runā: | februāris 28, 2021

Kol. 2.16-23 16 Tad nu lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēness svētkiem, vai sabatu – 17 tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība...


501
Visa Dieva pilnība Kristū

Visa Dieva pilnība Kristū

Runā: | februāris 14, 2021

Kol. 2.6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, 7 iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet ticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8...


301
Kā iedrošināt, lai nepieviltu

Kā iedrošināt, lai nepieviltu

Runā: | februāris 07, 2021

Kol.1:24-2:5 24 Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa Baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā. 25 Par viņa Baznīcas kalpotāju...


286
Kungs pār radību un jauno radīšanu

Kungs pār radību un jauno radīšanu

Runā: | janvāris 31, 2021

Kol. 1:15-23 15 viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, 16 jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes – redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un...


264
Evaņģēlija izpratne un augļi

Evaņģēlija izpratne un augļi

Runā: | janvāris 24, 2021

Kol.1.1-14. 1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, un Timotejs, mūsu brālis, 2 sūta sveicienu Kolosās dzīvojošiem Dieva ļaudīm un uzticamajiem brāļiem Kristū: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! 3 Mēs pateicamies...


548
Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Runā: | augusts 14, 2019

Kol.2:6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet (staigājiet) , 7 tiekot iesakņoti un uzcelti viņā, tiekot stiprināti ticībā, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8 Raugieties, ka...