Kolosiešiem


10
Visa Dieva pilnība Kristū

Visa Dieva pilnība Kristū

Runā: | februāris 14, 2021

Kol. 2.6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, 7 iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet ticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8...


10
Kā iedrošināt, lai nepieviltu

Kā iedrošināt, lai nepieviltu

Runā: | februāris 07, 2021

Kol.1:24-2:5 24 Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa Baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā. 25 Par viņa Baznīcas kalpotāju...


Kungs pār radību un jauno radīšanu

Kungs pār radību un jauno radīšanu

Runā: | janvāris 31, 2021

Kol. 1:15-23 15 viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, 16 jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes – redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un...


Evaņģēlija izpratne un augļi

Evaņģēlija izpratne un augļi

Runā: | janvāris 24, 2021

Kol.1.1-14. 1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, un Timotejs, mūsu brālis, 2 sūta sveicienu Kolosās dzīvojošiem Dieva ļaudīm un uzticamajiem brāļiem Kristū: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! 3 Mēs pateicamies...


284
Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Runā: | augusts 14, 2019

Kol.2:6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet (staigājiet) , 7 tiekot iesakņoti un uzcelti viņā, tiekot stiprināti ticībā, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8 Raugieties, ka...