Kolosiešiem


214
Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Runā: | augusts 14, 2019

Kol.2:6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet (staigājiet) , 7 tiekot iesakņoti un uzcelti viņā, tiekot stiprināti ticībā, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8 Raugieties, ka...