Pārliecība pat dzelmē

Pārliecība pat dzelmē
Ps.130
1 Augšupceļa dziesma.
No dzelmes saucu
tev, mans Kungs:
2 Kungs, ieklausies manā balsī,
lai dzird tavas ausis
manu gaušanos!
3 Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības,
mans Kungs, kurš gan pastāvētu?
4 Taču tu mēdz piedot –
tādēļ tevi bijā!
5 Es gaidu Kungu no visas sirds,
uz viņa vārdu es ceru,
6 es gaidu Kungu vairāk
nekā sargi rītu,
nekā sargi – rītu!
7 Ceri, Israēl, uz Kungu –
viņā ir žēlastība!
Tik daudzus viņš izpircis!
8 Viņš izpirks Israēlu
no katras apgrēcības!
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas