Psalmi


in
451
Ko Bībele saka par sabatu?

Ko Bībele saka par sabatu?

Runā: | jūnijs 23, 2019

Ps.100 1 Pateicības psalms. Gavilē Kungam, visa zeme! 2 Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām! 3 Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši! Viņa tauta un...


in
603
Lūgšana mūsu drošībai

Lūgšana mūsu drošībai

Runā: | jūnijs 10, 2018

Psalms 90 1 Dieva vīra Mozus lūgšana. Mans Kungs, tu esi bijis mums mājoklis audžu audzēs! 2 Pirms kalni dzima un pirms tu dzemdēji zemi un pasauli, no mūžiem līdz mūžiem tu – Dievs! 3...