Miers apspiedēju ielenkumā

Miers apspiedēju ielenkumā
Ps.3.
1 Dāvida psalms, tam bēgot no sava dēla Abšāloma.
2 Kungs, cik man daudz naidnieku –
daudz to, kas ceļas pret mani!
3 Daudzi saka par mani:
nebūs viņam glābiņa pie Dieva! –
4 Bet tu, Kungs, esi mans vairogs,
mans gods, tu cel mani.
5 Skaļā balsī es saucu Kungu,
un viņš man atbild no sava svētā kalna.
6 Es liekos gulēt un aizmiegu,
mostos, jo Kungs mani stiprina.
7 Nebīšos pat desmitiem tūkstošu,
kas stāj visapkārt pret mani.
8 Jel celies, Kungs,
glāb mani, mans Dievs!
Tu siti visus manus naidniekus vaigā,
ļaundaru zobus satrieci!
9 Glābiņš – no Kunga!
Tavai tautai – tava svētība!
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas