Psalmi


in
148
Kungs ir mans gans

Kungs ir mans gans

Runā: | jūnijs 07, 2020

Psalms 23:1-6 Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. 2 Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, 3 manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, 4 pat...


in
114
Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Runā: | maijs 31, 2020

Psalms 2:1-12 1 Ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un ciltis prāto tik tukšu vien? 2 Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret Kungu un viņa svaidīto: 3 nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves!...


in
150
Svētīts tas cilvēks, kas...

Svētīts tas cilvēks, kas…

Runā: | maijs 24, 2020

Psalms.1:1-6 1 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, 2 kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! 3 Tas aug kā koks, stādīts pie...


Kunga paspārnē patiess miers

Kunga paspārnē patiess miers

Runā: | marts 22, 2020

Ps.91; Lk.4:9-11 1 Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, 2 saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! 3 Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta,...


in
368
Ko Bībele saka par sabatu?

Ko Bībele saka par sabatu?

Runā: | jūnijs 23, 2019

Ps.100 1 Pateicības psalms. Gavilē Kungam, visa zeme! 2 Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām! 3 Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši! Viņa tauta un...


in
513
Lūgšana mūsu drošībai

Lūgšana mūsu drošībai

Runā: | jūnijs 10, 2018

Psalms 90 1 Dieva vīra Mozus lūgšana. Mans Kungs, tu esi bijis mums mājoklis audžu audzēs! 2 Pirms kalni dzima un pirms tu dzemdēji zemi un pasauli, no mūžiem līdz mūžiem tu – Dievs! 3...