Psalmi


in
159
Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Runā: | jūlijs 07, 2020

Psalms 118:1-29. 1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņa žēlastība! 2 Lai saka Israēls: uz mūžiem viņa žēlastība! 3 Lai saka Ārona nams: uz mūžiem viņa žēlastība! 4 Lai saka tie,...


in
171
Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Runā: | jūnijs 28, 2020

Psalms 103:1-22 1 Dāvida psalms. Teic, mana dvēsele, Kungu, viss, kas manī, – viņa svēto vārdu! 2 Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis – 3 viņš, kurš piedod visas tavas...


in
145
Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Runā: | jūnijs 21, 2020

Psalms 28:1-9 1 Dāvida psalms. Uz tevi es saucu, Kungs, mana klints, neesi kurls! Ja tu būsi mēms, es kļūšu kā tie, kas grimst bedrē! 2 Uzklausi manu gaušanos, kad es brēcu uz tevi, izstiepis...


in
202
Kungs ir mans gans

Kungs ir mans gans

Runā: | jūnijs 07, 2020

Psalms 23:1-6 Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. 2 Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, 3 manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, 4 pat...


in
155
Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Runā: | maijs 31, 2020

Psalms 2:1-12 1 Ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un ciltis prāto tik tukšu vien? 2 Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret Kungu un viņa svaidīto: 3 nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves!...


in
209
Svētīts tas cilvēks, kas...

Svētīts tas cilvēks, kas…

Runā: | maijs 24, 2020

Psalms.1:1-6 1 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, 2 kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! 3 Tas aug kā koks, stādīts pie...


Kunga paspārnē patiess miers

Kunga paspārnē patiess miers

Runā: | marts 22, 2020

Ps.91; Lk.4:9-11 1 Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, 2 saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! 3 Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta,...


in
403
Ko Bībele saka par sabatu?

Ko Bībele saka par sabatu?

Runā: | jūnijs 23, 2019

Ps.100 1 Pateicības psalms. Gavilē Kungam, visa zeme! 2 Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām! 3 Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši! Viņa tauta un...