Psalmi


in
340
Kungs pazīst mani

Kungs pazīst mani

Runā: | augusts 09, 2020

Ps.139 1 Korvedim. Dāvida psalms. Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis, 2 tu zini, kad sēžos un kad ceļos, tu noproti manas domas no tāluma, 3 manu došanos un manu apmešanos tu izvētī, visi...


in
298
Kad Dievs atstājis un palīga nav...

Kad Dievs atstājis un palīga nav…

Runā: | augusts 02, 2020

Ps.22 1 Korvedim. Kā “Rītausmas stirna”. Dāvida psalms. 2 Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Nedod man glābiņu vaimanas! 3 Mans Dievs, es saucu dienā – bet tu neatbildi, un naktī –...


in
338
Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Runā: | jūlijs 07, 2020

Psalms 118:1-29. 1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņa žēlastība! 2 Lai saka Israēls: uz mūžiem viņa žēlastība! 3 Lai saka Ārona nams: uz mūžiem viņa žēlastība! 4 Lai saka tie,...


in
401
Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Runā: | jūnijs 28, 2020

Psalms 103:1-22 1 Dāvida psalms. Teic, mana dvēsele, Kungu, viss, kas manī, – viņa svēto vārdu! 2 Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis – 3 viņš, kurš piedod visas tavas...


in
321
Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Runā: | jūnijs 21, 2020

Psalms 28:1-9 1 Dāvida psalms. Uz tevi es saucu, Kungs, mana klints, neesi kurls! Ja tu būsi mēms, es kļūšu kā tie, kas grimst bedrē! 2 Uzklausi manu gaušanos, kad es brēcu uz tevi, izstiepis...


in
371
Kungs ir mans gans

Kungs ir mans gans

Runā: | jūnijs 07, 2020

Psalms 23:1-6 Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. 2 Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, 3 manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, 4 pat...


in
319
Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Runā: | maijs 31, 2020

Psalms 2:1-12 1 Ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un ciltis prāto tik tukšu vien? 2 Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret Kungu un viņa svaidīto: 3 nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves!...


in
341
Svētīts tas cilvēks, kas...

Svētīts tas cilvēks, kas…

Runā: | maijs 24, 2020

Psalms.1:1-6 1 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, 2 kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! 3 Tas aug kā koks, stādīts pie...