Droša cerība nemierīgos laikos

Droša cerība nemierīgos laikos
Ps.11.
Korvedim. Dāvida psalms.
Pie Kunga es tveros –
ko sakāt man:
laidies, putns, uz saviem kalniem!
2 Redzi, ļaundari velk loku,
liek bultu uz stopa stiegras,
lai sirdsskaidros medītu tumsā.
3 Ja pamati sabrukuši,
ko taisnajam darīt?
4 Kungs savā svētajā templī,
Kungs savā debesu tronī –
viņa acis raugās,
viņa acu skati pārbauda cilvēku dēlus!
5 Kungs pārbauda taisnos un ļaundarus –
tos, kas mīl varmācību, viņš nīst.
6 Degošas ogles un sēru viņš lies pār ļaundariem,
dzeldīgs vējš ir viņu daļa kausā!
7 Kungs ir taisns un taisnību mīl –
sirdsskaidrie uzlūkos viņa vaigu.
Share

Jaunākās svētrunas