Sermons by Alvis Sauka


Noziegums un sods

Noziegums un sods

Runā: | augusts 05, 2018

5. Mozus 19:1-21 1 Kad Kungs, tavs Dievs, iznīdēs tautas, kuru zemi Kungs, tavs Dievs, tev dod, un tu būsi tos padzinis un mitīsi viņu pilsētās un namos, 2 tad nošķir trīs pilsētas savā zemē,...


Paraugs attiecībām ar Dievu Jahvi

Paraugs attiecībām ar Dievu Jahvi

Runā: | jūlijs 22, 2018

5. Moz. 18:1-8 1 Lai levītiem priesteriem un visai Levī ciltij nav daļas un mantojuma kopā ar visiem pārējiem Israēlā – tie lai ēd Kunga dedzināmos upurus, viņa mantojumu! 2 Lai tiem nav mantojuma kopā...


Ķēniņš un likums

Ķēniņš un likums

Runā: | jūlijs 08, 2018

5. Mozus 17:14-20 14 Kad tu nonāksi zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod, un iemantosi to un mitīsi tur, un tad teiksi: es iecelšu sev ķēniņu kā citas tautas, kas ap mani! – 15...


Svētā tauta un ēšana

Svētā tauta un ēšana

Runā: | maijs 27, 2018

5. Mozus 14:1-29 1 Jūs esat Kunga, sava Dieva, dēli! Negrieziet savu miesu un neskujiet uzacis mirušo dēļ, 2 jo jūs esat svēta tauta Kungam, savam Dievam, jūs Kungs ir izvēlējies sev par īpašuma tautu...


Vieta kur Dieva Vārds mājo

Vieta kur Dieva Vārds mājo

Runā: | maijs 13, 2018

5.Moz. 12:1-31 1 Šie ir likumi un tiesas, kas jums jāpilda zemē, ko Kungs, jūsu Dievs, dod jums iemantot, – visas dienas, ko jūs dzīvojat tajā zemē. 2 Postīt nopostiet visas vietas, kur tās tautas,...