Atcerēties izglābšanu un pildīt pavēles

Atcerēties izglābšanu un pildīt pavēles

5. Moz. 16:1-17

1 Ievēro abība mēnesi un svini Kunga, tava Dieva, Pashu, jo abība mēnesī Kungs, tavs Dievs, tevi naktī izveda no Ēģiptes. 2 Upurē Kungam, savam Dievam, avis un vēršus Pashai vietā, ko Kungs būs izvēlējies, lai liktu tur mājot savam vārdam. 3 Neēd tos ar raudzētu maizi! Septiņas dienas ēd tos ar neraudzētu maizi, bēdu maizi, jo steigā tu izgāji no Ēģiptes zemes! Atceries dienu, kad izgāji no Ēģiptes zemes, visas savas dzīves dienas. 4 Lai visas septiņas dienas pie tevis nemana ieraugu tavās robežās, un lai līdz rītam nepaliek pāri nekas no tās gaļas, ko tu upurēji pirmās dienas vakarā. 5 Tu nedrīksti upurēt Pashai kādā pilsētā, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod. 6 Bet tev ir jādodas uz vietu, ko Kungs, tavs Dievs, izvēlēsies, lai tur liktu mājot savam vārdam, – tur tu upurē Pashai vakarā, kad riet saule, laikā, kad tu iznāci no Ēģiptes. 7 Sataisi un ēd tajā vietā, ko Kungs, tavs Dievs, izvēlēsies, un no rīta atgriezies savās teltīs. 8 Ēd sešas dienas neraudzētu maizi un septītajā dienā noturi sapulci Kungam, savam Dievam, – tad nedari nekādu darbu!

9 Noskaiti septiņas nedēļas – sāc skaitīt septiņas nedēļas no brīža, kad tu ar sirpi sāc pļaut labību. 10 Svini Nedēļu svētkus Kungam, savam Dievam, dod labprātīgo upuri pēc tā, kā tevi svētījis Kungs, tavs Dievs. 11 Un priecājies Kunga, sava Dieva, priekšā – tu un tavs dēls, meita, vergs, verdzene un levīts, kas ir pie tevis, un svešinieks, bārenis un atraitne, kas pie tevis, – vietā, ko Kungs, tavs Dievs, izvēlēsies, lai liktu tur mājot savam vārdam. 12 Atceries, ka Ēģiptē tu biji vergs, ievēro un pildi visus šos likumus!

13 Būdiņu svētkus svini septiņas dienas – kad būsi savācis ražu no sava klona un vīnspaida. 14 Un priecājies savos svētkos – tu un tavs dēls, meita, vergs, verdzene un levīts, un svešinieks, un bārenis, un atraitne, kas ir pie tevis. 15 Septiņas dienas svini svētkus Kungam, savam Dievam, vietā, ko Kungs izvēlēsies, jo Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs gan ražā, gan visā, ko tu būsi veicis, – tad gan tu priecāsies! 16 Trīs reizes gadā visi tavi vīri lai stājas Kunga, sava Dieva, priekšā vietā, ko viņš izvēlēsies, – Neraudzētas maizes svētkos, Nedēļu svētkos un Būdiņu svētkos. Lai tie nerādās Kungam tukšā! 17 Ikviens lai nāk ar dāvanu, kā Kungs, tavs Dievs, tevi svētījis, cik viņš tev ir devis!

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas