Sermons by Alvis Sauka


Aizstāvis un aizlūdzējs Mozus

Aizstāvis un aizlūdzējs Mozus

Runā: | aprīlis 22, 2018

5. Moz. 9:1-10:11 9:1 Klausies, Israēl, šodien tu ej pār Jardānu, lai ietu un padzītu tautas, kas lielākas un stiprākas par tevi, – tām ir lielas un līdz debesīm nocietinātas pilsētas! 2 Tā ir liela...


Tuksneša pedagoģijas atziņas

Tuksneša pedagoģijas atziņas

Runā: | aprīlis 15, 2018

5. Moz. 8:1-20 1 Tev jāievēro un jāpilda visi baušļi, ko es šodien pavēlu, lai tu paliktu dzīvs, plestos daudzumā un ietu un iemantotu zemi, ko Kungs ir zvērējis mūsu tēviem. 2 Atceries visu ceļu,...


Jaunās Derības ratifikācija

Jaunās Derības ratifikācija

Runā: | marts 30, 2018

Lk. 22:66-23:56 66 Kad iestājās diena, sapulcējās tautas vecajie, virspriesteri un rakstu mācītāji un aizveda viņu uz sinedriju, 67 un teica: “Ja tu esi Kristus, saki mums to.” Bet viņš tiem atbildēja: “Ja es jums...