Ķēniņš un likums

Ķēniņš un likums

5. Mozus 17:14-20

14 Kad tu nonāksi zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod, un iemantosi to un mitīsi tur, un tad teiksi: es iecelšu sev ķēniņu kā citas tautas, kas ap mani! – 15 tad iecel sev ķēniņu, ko izraudzīsies Kungs, tavs Dievs. Iecel sev ķēniņu no saviem brāļiem; tu nedrīksti iecelt svešzemnieku, kas nav no taviem brāļiem! 16 Tikai lai viņš negādā sev vairāk zirgu un neved tautu atpakaļ uz Ēģipti, lai gādātu vēl vairāk zirgu, jo Kungs ir jums teicis: nekad vairs negriezieties pa šo ceļu atpakaļ! 17 Lai viņš negādā sev vairāk sievu, ka tās nenovērš viņa sirdi, un lai nekrāj pārāk daudz sudraba un zelta. 18 Kad viņš sēdīsies savas valsts tronī, tad lai ņem no levītiem priesteriem un raksta grāmatā šīs bauslības norakstu. 19 Lai tā ir pie viņa, lai viņš to lasa visas savas dzīves dienas, lai mācās bīties Kunga, sava Dieva, lai ievēro visas šīs bauslības vārdus un pilda šos likumus. 20 Lai nepaaugstinās pār saviem brāļiem, lai nenovēršas no baušļiem ne pa labi, ne pa kreisi, tad viņš paildzinās savas valdīšanas dienas, viņš un viņa dēli Israēlā.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas