Taisnas tiesas un tautas pastāvēšana

Taisnas tiesas un tautas pastāvēšana

5. Moz. 16:18-17:13

18 Visās vietās, ko Kungs, tavs Dievs, tev devis, kur tu mīti, iecel pār savām ciltīm tiesnešus un virsniekus – lai tie tiesā tautu ar taisnu tiesu! 19 Nesagrozi tiesu, nerīkojies kādam par labu un neņem kukuli, jo kukulis gudrā acis padara aklas un sagroza taisnā runu! 20 Taisnību, taisnību meklē, lai tu dzīvotu un iemantotu to zemi, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod!
21 Nestādi sev ašēru – neviena koka lai nav pie Kunga, tava Dieva, altāra, kas tev būs jāceļ! 22 Neslej sev elku stabus – tos Kungs, tavs Dievs, nīst!
1 Neupurē Kungam, savam Dievam, vērsi vai avi, kam ir kāda vaina vai trūkums, – Kungam, tavam Dievam, tā ir preteklība! 2 Ja kādā vietā, ko Kungs, tavs Dievs, tev devis un kur tu mīti, uzrodas kāds vīrs vai sieva un dara to, kas Kungam, tavam Dievam, šķiet ļauns, un pārkāpj viņa derību, 3 ja iet un kalpo citiem dieviem un zemojas tiem vai saulei, vai mēnesim, vai kādam no debesu pulka, ko es neesmu pavēlējis, 4 un tas tiek tev pastāstīts, un tu to esi dzirdējis, tad izmeklē labi, un, redzi, ja patiešām ir skaidrs, ka šāda riebeklība Israēlā ir darīta, 5 tad ved to vīru vai sievu, kas šo ļaunumu darījis, pie saviem vārtiem un nomētājiet to vīru vai sievu akmeņiem! 6 Tie var tikt nonāvēti pēc divu vai trīs liecinieku liecības; pēc viena liecinieka liecības tie nedrīkst tikt nonāvēti! 7 Liecinieks lai pirmais paceļ pret tiem roku, lai nonāvētu, un visa tauta pēc tam. Izsvel ļaunumu no sava vidus!
Tiesnešu un priesteru spriedums
8 Ja kāda no daudzajām tiesu lietām, kas tev radīsies tur, kur tu dzīvosi, būs par grūtu tavam spriedumam – par asinsizliešanu, prasību vai nodarījumu –, tad celies un ej uz vietu, ko izvēlēsies Kungs, tavs Dievs. 9 Ej pie levītiem priesteriem un pie tiesneša, kurš būs tajā laikā, un prasi, lai tie tev saka, kāds ir spriedums! 10 Dari tieši tā, kā viņi tev teiks tajā vietā, ko Kungs būs izvēlējies; piesargies, ka tu izdari visu, kā viņi norādīs! 11 Rīkojies pēc tās bauslības un tiesas, ko viņi tev norādīs, nenovērsies no tā, ko viņi tev teiks, ne pa labi, ne pa kreisi! 12 Ja kāds savā pārdrošībā neklausīs priesteri, kurš iecelts, lai kalpotu Kungam, tavam Dievam, vai tiesnesi, tas lai mirst! Izsvel ļaunumu no Israēla! 13 Visa tauta lai klausās, bīstas un nekad vairs neuzdrošinās tā darīt!

 

 

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas