Atklāsmes grāmata


Kungs drīz tiesās Jeruzālemi

Kungs drīz tiesās Jeruzālemi

Runā: | decembris 05, 2021

Atkl.1.1-18. 1 Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zināmu, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, 2 kas apliecināja visu, ko...


Kristū augšāmcelties valdnieki

Kristū augšāmcelties valdnieki

Runā: | aprīlis 28, 2019

Atkl.20.1-15 1 Tad es ieraudzīju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam rokā bija bezdibens atslēga un liela ķēde. 2 Viņš sagrāba pūķi – senseno čūsku, kas ir velns un sātans, sasēja viņu uz tūkstoš gadiem 3...


Jēzus valda jeb lielais noslēpums

Jēzus valda jeb lielais noslēpums

Runā: | aprīlis 16, 2019

Atkl.1.1-8 1 Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zināmu, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, 2 kas apliecināja visu, ko...