Mīliet Jahvi savu Dievu un jums labi klāsies

Mīliet Jahvi savu Dievu un jums labi klāsies

5. Moz. 6:1-25

1 Šie ir baušļi, likumi un tiesas, ko Kungs, jūsu Dievs, pavēlējis iemācīt jums, lai jūs tos pildītu zemē, kuru jūs dodaties iemantot, 2 lai tu bītos Kunga, sava Dieva, lai tu turētu visus viņa likumus un baušļus, kā es pavēlu tev, tavam dēlam un tava dēla dēlam visas tavas dzīves dienas, un lai tavas dienas ir ilgas! 3 Klausies, Israēl, un pielūko, ka tu tos pildi, lai tev būtu labi un lai jūs vairotos, jo Kungs, tavu tēvu Dievs, tev ir apsolījis zemi, kur plūst piens un medus. 4 Klausies, Israēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs! 5 Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku! 6 Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī! 7 Piekodini tos saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies. 8 Piesien tos par zīmi uz savas rokas, un lai tie ir piesprādzēti tev uz pieres, 9 un raksti tos uz sava nama durvju stenderēm un uz saviem vārtiem. 10 Kad Kungs, tavs Dievs, tevi ievedīs tajā zemē, ko viņš apzvērēja taviem tēviem Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam, lai dotu tev lielas un labas pilsētas, ko tu neesi cēlis, 11 un mājas, pilnas ar visādiem labumiem, kuras tu neesi piepildījis, un izcirstas akas, ko tu neesi cirtis, un vīnadārzus un olīvkokus, ko tu neesi stādījis, un, kad tu ēdīsi līdz sātam, 12 tad sargies, ka neaizmirsti Kungu, kurš tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama. 13 Bīsties Kunga, sava Dieva, kalpo viņam un zvēri pie viņa vārda! 14 Neseko citiem dieviem, to tautu dieviem, kas tev apkārt, 15 jo Kungs, tavs Dievs, ir greizsirdīgs Dievs – ka Kunga, tava Dieva, dusmas neiedegas pret tevi un ka viņš tevi neiznīcina no zemes vaiga! 16 Nepārbaudiet Kungu, savu Dievu, kā jūs viņu pārbaudījāt vietā, kas saukta Masa! 17 Cieši ievērojiet Kunga, sava Dieva, baušļus, liecības un likumus, ko viņš jums pavēlējis. 18 Dariet to, kas Kungam šķiet taisns un labs, lai jums būtu labi un lai jūs varētu iet un iemantot to labo zemi, par ko Kungs ir zvērējis taviem tēviem, 19 ka padzīs visus tavus ienaidniekus – tā Kungs ir teicis! 20 Kad tavs dēls reiz tev jautās: kas tās par liecībām, likumiem un tiesām, ko Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis? – 21 tad saki savam dēlam: mēs bijām vergi faraonam Ēģiptē, un Kungs mūs izveda no Ēģiptes ar stipru roku! 22 Kungs darīja lielas zīmes un brīnumus par ļaunu Ēģiptei, faraonam un viņa namam, un mēs to redzējām! 23 Viņš mūs izveda no turienes, lai vestu mūs un dotu mums to zemi, ko viņš mūsu tēviem zvērējis! 24 Un Kungs mums ir pavēlējis pildīt visus šos likumus, lai mēs vienmēr bītos Kunga, mūsu Dieva, par labu mums pašiem un mēs būtu dzīvi kā šodien! 25 Mums būs taisnība, ja mēs ievērosim un pildīsim visus šos baušļus Kunga, mūsu Dieva, priekšā, kā viņš mums pavēlējis.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas