Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Psalms 118:1-29.

1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,
jo uz mūžiem viņa žēlastība!
2 Lai saka Israēls:
uz mūžiem viņa žēlastība!
3 Lai saka Ārona nams:
uz mūžiem viņa žēlastība!
4 Lai saka tie, kas bīstas Kunga:
uz mūžiem viņa žēlastība!
5 No slazda es saucu Kungu,
no plašumiem man atsaucās Kungs!
6 Kungs ar mani, es nebaidos –
ko var padarīt man cilvēks?
7 Kungs ar mani, viņš palīdz man,
lepni nolūkošos uz tiem, kas nīst mani!
8 Labāk patverties pie Kunga
nekā paļauties uz cilvēkiem.
9 Labāk patverties pie Kunga
nekā paļauties uz augstmaņiem.
10 Visas tautas sanāca ap mani –
Kunga vārdā es tās atvairīju.
11 Tās nāca ap mani, tās lenca mani,
Kunga vārdā es tās atvairīju.
12 Tās salaidās ap mani kā bites,
tās izdega ātri kā uguns ērkšķos,
Kunga vārdā es tās atvairīju.
13 Grūstin tu mani grūdi – es kritu –
Kungs mani noturēja.
14 Mans spēks un vara ir Kungs,
viņš man tapis par pestīšanu.
15 Uzvaras gaviļu balsis taisno teltīs:
Kunga labā roka ir jaudājusi!
16 Kunga labā roka ir pacelta augstu!
Kunga labā roka ir jaudājusi!
17 Es nenomiru, es paliku dzīvs,
lai izstāstītu Kunga darbus.
18 Rātin rāja mani Kungs,
bet nāvei neatdeva mani.
19 Atveriet man taisnības vārtus,
ka ienāku tajos pateikties Kungam, –
20 tie ir Kunga vārti, taisnie ienāks tajos.
21 Pateicos tev, ka tu man atbildēji,
ka tu tapi man par pestīšanu!
22 Akmens, ko namdari atmetuši,
ir tapis par stūrakmeni.
23 Kungs licis tam notikt,
mūsu acīm tas liekas brīnums.
24 Šī ir diena, ko Kungs devis,
gavilējiet un līksmojiet šodien!
25 Ak, Kungs, glāb jel mūs,
ak, Kungs, liec, lai mums izdodas!
26 Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!
Mēs jūs svētījam no Kunga tempļa!
27 Kungs ir Dievs, viņš mums iededza gaismu!
Rotājiet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem!
28 Tu esi mans Dievs, un es pateikšos tev –
mans Dievs, es tevi cildināšu!
29 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,
jo uz mūžiem viņa žēlastība!

Share

RRBD draudzes mācītājs