Kunga un priestera Kristus Jēzus jeb uzvarētāja karaspēkā

Kunga un priestera Kristus Jēzus jeb uzvarētāja karaspēkā
Ps.110
1 Dāvida psalms.
Kungs teica manam kungam:
sēdi pie manas labās rokas,
un es darīšu tavus naidniekus
par kājsolu! –
2 Kungs sniedz tev no Ciānas varas zizli,
valdi pār naidniekiem, kas tev visapkārt!
3 Tava tauta ziedojas dienā,
kad tavs karaspēks svētajos kalnos!
Kā rasa no ausmas klēpja
tavi jaunekļi dodas pie tevis!
4 Kungs ir zvērējis un neatsacīsies:
uz mūžiem tu priesteris pēc Melhisedeka!
5 Kungs pie tavas labās rokas,
savā dusmu dienā viņš dragās ķēniņus,
6 viņš tiesās tautas – miesām noklās! –
dragās galvas, cik zeme plata!
7 No strauta ceļmalā viņš dzers,
tad augstu cels galvu!
Share

RRBD draudzes mācītājs