Īpaši īpašo uzdevumu vienība

Īpaši īpašo uzdevumu vienība

Efeziešiem 5:22-33

22 jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, 23 jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; 24 kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. 25 Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, 26 lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, 27 lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tamlīdzīga – svētu un nevainojamu. 28 Tāpat arī vīriem pienākas mīlēt savas sievas kā savu miesu – tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu, 29 jo neviens jau nenīst savu paša miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristus savu draudzi – 30 mūs, kas esam viņa miesas locekļi. 31 Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. 32 Šis noslēpums ir liels; te es runāju par Kristu un draudzi, 33 tomēr arī jūs ikviens mīliet savu sievu kā sevi pašu, bet sieva lai bīstas vīra.

Share

RRBD draudzes mācītājs