Pastāvēt cīņā ar tumsas spēkiem

Pastāvēt cīņā ar tumsas spēkiem

Efeziešiem 6:10-24

10 Un beidzot – esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā! 11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, 12 jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. 13 Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un, visu pārvarējuši, pastāvēt! 14 Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas 15 un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju! 16 Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, 17 uzlieciet pestīšanas bruņucepuri un tveriet Gara zobenu – Dieva vārdu! 18 Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dievu Garā ik brīdi! Esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūgšanā par visiem svētajiem, 19 arī par mani, lai Dievs man dotu īstos vārdus, kad man jāatdara mute, lai drosmīgi sludinātu evaņģēlija noslēpumu. 20 Kā vēstnesis es to sludinu, važās kalts; lai tad esmu bez bailēm, kā man tas pienākas.

21 Bet, lai arī jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, tad visu to jums darīs zināmu Tihiks, mīļais brālis un uzticamais kalps Kungā. 22 Viņu es tādēļ pie jums esmu sūtījis, lai jūs uzzinātu, kā man klājas, un lai viņš mierinātu jūsu sirdis. 23 Miers brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus! 24 Žēlastība lai visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu ar neiznīcīgu mīlestību!

Share

RRBD draudzes mācītājs