Mājas noteikumi

Mājas noteikumi

Efeziešiem 6:1-9

1 Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem Kungā, jo tas ir taisni. 2 Godā savu tēvu un māti, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu: 3 lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes. 4 Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar Kunga doto audzināšanu un pamācību.

5 Jūs, kalpi, ar bijību un trīsām sirds skaidrībā klausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum; 6 neesiet tādi, kas kalpo tikai acu priekšā, gribēdami izpatikt cilvēkiem, bet kā Kristus kalpi, pildīdami Dieva gribu no sirds. 7 Labprātīgi kalpodami, jūs kalposiet nevis cilvēkiem, bet Kungam, 8 zinādami, ka ikviens, kas dara labu, saņems to pašu pretī no Kunga – vai vergs vai brīvais. 9 Arī jūs, kungi, izturieties pret viņiem tāpat; atmetiet draudus, zinādami, ka gan viņiem, gan jums ir Kungs Debesīs, un viņš neuzlūko cilvēku pēc viņa ārienes.

Share

RRBD draudzes mācītājs