Tērpušies jaunā cilvēkā

Tērpušies jaunā cilvēkā

Efeziešiem 4:17-32
17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā,
kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā,
18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no Dieva dzīvības
savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ,
19 viņi ir kļuviši bezjūtīgi morāli un nodevušies izlaidībai (miesas kārēm),
nepiesātināmi ļaudamies visādai nešķīstībai.
20 Ne tā jūs esat iemācījušies Kristu;
21 ja patiesi esat dzirdējuši viņu un tikāt mācīti viņā, ka patiesībā ir Jēzū,
22 atmest savu iepriekšējo dzīves veidu un veco cilvēku sevī,
kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā;
23 turpināt pastāvīgi atjaunoties savā prāta garā.
24 Ietērpties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā.
25 Tādēļ, atmetuši melus, runājiet patiesību
ikviens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram.
26 Dusmojoties neapgrēkojieties!
Lai saule nenoriet, jums dusmojoties.
27 Un nedodiet vietu velnam. –
28 Lai zaglis vairs nezog, bet labāk lai pūlas pats savām rokām darīt labu,
lai varētu dot tam, kas ir trūkumā.
29 No jūsu mutes lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas,
kas ir derīgs un šajā situācijā stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem.
30 Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai.
31 Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi
no jums lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu.
32 Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram,
kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

Share

RRBD draudzes mācītājs