Dieva spēks un garīgais briedums

Dieva spēks un garīgais briedums

Efeziešiem 3:14-21

14 Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, 

15 no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu. 

16 Es lūdzu, lai viņš atbilstoši savai godības bagātībai dod stiprinājumu 

ar spēku jūsu iekšējam cilvēkam caur Svēto Garu, 

17 tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs 

ka jūs, tiekot iesakņotiem un nostiprinātiem mīlestībā, 

18 līdz ar visiem svētajiem būtu spējīgi izprast (aptvert, atzīt)

tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu 

19 un pazītu (zinātu) Kristus mīlestību, kas pārāka par zināšanām un atziņu, 

tā, ka jūs būtu piepildīti visā Dieva pilnībā.

20 Dievam, kas atbilstoši savam spēkam darbodamies mūsos, 

spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam, 

21 lai viņam gods draudzē un Jēzū Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos! Āmen!

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas