Daniēla grāmata


Visuvarenais Dievs izglābs mūs no uguns

Visuvarenais Dievs izglābs mūs no uguns

Runā: | septembris 08, 2019

Dan. 3:1-29 3:1 Ķēniņš Nebūkadnecars darināja zelta tēlu – tas bija sešdesmit elkoņus augsts un sešus elkoņus plats. Viņš to uzslēja Bābeles pavalstī, Dūras līdzenumā. 2 Tad ķēniņš Nebūkadnecars lika sapulcināt satrapus, priekšstāvjus, pārvaldniekus, padomniekus,...


Visuvarenais un zinošais Dievs

Visuvarenais un zinošais Dievs

Runā: | septembris 02, 2019

Dan.2.1-49 1 Nebūkadnecara otrajā valdīšanas gadā Nebūkadnecars redzēja sapni, un viņš tik ļoti uztraucās, ka vairs nespēja gulēt. 2 Ķēniņš pavēlēja sasaukt magus, burvjus, gaišreģus un zintniekus, lai tie izskaidro ķēniņa sapni. Sanākuši tie nostājās...


Visuvarenais un uzticamais Dievs Jahve

Visuvarenais un uzticamais Dievs Jahve

Runā: | augusts 25, 2019

Dan.1.1-21 1 Jūdas ķēniņa Jehojākīma trešajā valdīšanas gadā pret Jeruzālemi nāca Bābeles ķēniņš Nebūkadnecars un aplenca to. 2 Kungs atdeva viņam Jūdas ķēniņu Jehojākīmu un arī lielu daļu Dieva nama trauku. Ķēniņš tos nogādāja Šināras...