Jaunā Derība un cerība tumsā

Jaunā Derība un cerība tumsā

Daniēla 9:20-27 

20 Kamēr es vēl runāju, lūdzu un sūdzēju savus grēkus un Israēla tautas grēkus, lūgdamies labvēlību no Kunga, sava Dieva, par svēto Dieva kalnu, 21 kamēr es lūgdamies runāju, tas vīrs Gabriels, kuru pirmo reizi biju redzējis parādībā, knaši lidot pielidoja pie manis. Tas bija vakara upura laiks. 22 Atsteidzies viņš teica: “Daniēl, es nu esmu ieradies, lai tu gūtu atziņu un saprašanu. 23 Tiklīdz tu sāki lūgt, tika dota atbilde, un es nācu, lai to pavēstītu, – jo tu esi tīkams. Tādēļ saproti šo vārdu un šo parādību.
24 Septiņdesmit reizes pa septiņi
ir nospriests tavai tautai un tavai svētajai pilsētai,
lai pārkāpums diltu,
lai grēks mitētos,
lai vainu izpirktu,
lai mūžīga taisnība sāktos,
lai parādības un pravietojumi mitētos
un iesvētītu svētumu svētumu.
25 Tādēļ zini un saproti:
vārds ir izteikts –
lai ceļ un atjauno Jeruzālemi!
Svaidītais valdnieks tur paliks
septiņus septiņniekus.
Tad sešdesmit divos septiņniekos
to uzcels un atjaunos –
gan ielas, gan laukumus,
bet tas būs spaidu laiks.
26 Pēc sešdesmit diviem septiņniekiem
svaidītais tiks nokauts par neko.
Pilsētu un svētnīcu izdeldēs
valdnieks un viņa ļaudis,
bet viņš ņems galu plūdos.
Un līdz beigām būs karš
un piespriestais posts.
27 Ar daudziem viņš noslēgs
stipru derību uz septiņiem.
Un uz pusi no septiņiem pārtrauks
kaujamo un labības dāvanu upuri,
un tempļa vienā daļā
būs postītājs un preteklības –
līdz beigām!
Kas piespriests, to izlies pār postītāju!”

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas