1. Korintiešiem


Uzticami Kungam un Rakstiem

Uzticami Kungam un Rakstiem

Runā: | novembris 21, 2021

1.Kor.4.1-21. 1 Lai ikviens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpumu namturus. 2 Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. 3 Man neko tas nenozīmē, nedz ka jūs mani tiesājat, nedz...


Dieva darbabiedri tempļa celšanā

Dieva darbabiedri tempļa celšanā

Runā: | novembris 14, 2021

1.Kor.3:1-23. 1 Es, brāļi, vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem, kā ar maziem bērniem Kristū. 2 Es jūs dzirdīju ar pienu un citu barību nedevu, tādēļ ka...


Dieva gudrība un pasaules gudrība

Dieva gudrība un pasaules gudrība

Runā: | novembris 07, 2021

1.Kor.2.6-16. 6 Mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav nedz šīs pasaules, nedz tās iznīcīgo valdnieku gudrība. 7 Bet mēs sludinām Dieva gudrību, kas noslēpumā apslēpta, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai, vēl pirms pasaule tapa....


Vai Kristus ir dalīts?

Vai Kristus ir dalīts?

Runā: | oktobris 24, 2021

1.Kor.1.1-17.  1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus aicināts apustulis, un brālis Sostens 2 Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās...


Dieva Gars māca Svēto ticību

Dieva Gars māca Svēto ticību

Runā: | jūnijs 09, 2019

1.Korintiešiem 2:12-14 12 Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet Garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. 13 Un to mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet Gara...