SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


Kategorija: Efeziešiem
683
Noslēpuma pārvaldnieks

Noslēpuma pārvaldnieks

Runā: Alvis Sauka | oktobris 28, 2018

Efeziešiem 3:1-13 1 Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums: 2 jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. 3 Ar atklāsmi man darīts zināms...

Kategorija: Efeziešiem
612
Dieva mājoklis Garā

Dieva mājoklis Garā

Runā: Alvis Sauka | oktobris 21, 2018

Efeziešiem 2:11-22 11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki...

Kategorija: Efeziešiem
661
Augšāmcelti lai dzīvotu

Augšāmcelti lai dzīvotu

Runā: Alvis Sauka | oktobris 14, 2018

Efeziešiem 2:1-10 2:1 Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, 2 kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos....

Kategorija: Efeziešiem
673
Zināt, lai visu piepildītu

Zināt, lai visu piepildītu

Runā: Alvis Sauka | oktobris 07, 2018

Efeziešiem 1:15-23 15 Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, 16 nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, 17 lai mūsu Kunga Jēzus Kristus...