Jesajas grāmata


Jahve ir vissvētākais

Jahve ir vissvētākais

Runā: | februāris 11, 2018

Jesajas 6:1-13 6:1 Tajā gadā, kad nomira ķēniņš Uzijāhu, es redzēju Kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi. 2 Un virs tā stāv serafi – katram ir seši spārni, ar...


Jahves dotās zīmes tiesai un glābšanai

Jahves dotās zīmes tiesai un glābšanai

Runā: | decembris 18, 2017

Jesajas grāmata 7:1-8:22 7.1 Jūdas ķēniņa Ahasa, Jotāma dēla, Usijas dēla, dienās notika, ka Sīrijas ķēniņš Recīns un Israēlas ķēniņš Peka, Remaljas dēls, uzbruka Jeruzālemei, bet nespēja to sekmīgi aplenkt. 7.12 Kad Dāvida namam paziņoja:...