Drošība Kristū un grēku piedošana

Drošība Kristū un grēku piedošana

Lūkas evaņģēlijs 1:1-4, 24:44-53

1:1 Kad jau daudzi ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas piepildījušies mūsu vidū, 2 kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie aculiecinieki un vārda kalpi, 3 tad, visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis, arī es atzinu par vajadzīgu tev, cienījamo Teofil, secīgi to izklāstīt, 4 lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir droši.

24:44 Tad viņš teica: “Šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad biju pie jums! Visam jāpiepildās, kas par mani sacīts Mozus bauslībā, praviešos un psalmos.” 45 Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu Rakstus, 46 un sacīja: “Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšāmcelsies no mirušajiem trešajā dienā, 47 un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzālemes, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu; 48 jūs tam esat liecinieki. 49 Un, redzi, es jums sūtu sava Tēva apsolījumu. Bet jūs palieciet pilsētā, līdz tapsiet ietērpti spēkā no augšienes.”
50 Viņš tos izveda ārā līdz pat Bētanijai un, savas rokas pacēlis, svētīja. 51 Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. 52 Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzālemē, 53 un pastāvīgi bija templī, slavēdami Dievu.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas