SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


Kategorija: Efeziešiem
425
Dieva mīļoto bērnu dzīve

Dieva mīļoto bērnu dzīve

Runā: Alvis Sauka | decembris 02, 2018

Efeziešiem 5:1-21 1 Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš 2 un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. 3 Bet netiklība,...

Kategorija: Efeziešiem
459
Tērpušies jaunā cilvēkā

Tērpušies jaunā cilvēkā

Runā: Alvis Sauka | novembris 25, 2018

Efeziešiem 4:17-32 17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, 18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no Dieva dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ,...

Kategorija: Efeziešiem
460
Noslēpuma pārvaldnieks

Noslēpuma pārvaldnieks

Runā: Alvis Sauka | oktobris 28, 2018

Efeziešiem 3:1-13 1 Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums: 2 jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. 3 Ar atklāsmi man darīts zināms...

Kategorija: Efeziešiem
417
Dieva mājoklis Garā

Dieva mājoklis Garā

Runā: Alvis Sauka | oktobris 21, 2018

Efeziešiem 2:11-22 11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki...