Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie
3.Moz.1:1-17
1 Kungs sauca uz Mozu un sacīja viņam no Saiešanas telts: 2 “Runā uz Israēla dēliem un saki tiem: ikviens, kas no jums pienes kaujamo upuri Kungam, lai ņem to no lopiem – no vēršiem vai sīklopiem lai pienes savu upuri! 3 Ja tas ir sadedzināmais upuris, tad lai tas tiek pienests no vēršiem bez vainas, lai to pienes pie Saiešanas telts durvīm, lai tas ir Kunga gribēts. 4 Lai viņš liek savu roku uz galvas sadedzināmajam upurim, tad tas no viņa tiks pieņemts izlīgumam ar viņu. 5 Lai viņš kauj vērsēnu Kunga priekšā, un priesteri, Ārona dēli, lai pienes asinis un slaka tās pār altāri visapkārt Saiešanas telts durvīm. 6 Lai viņš novelk sadedzināmajam upurim ādu un sagriež to gabalos. 7 Un priesteri, Ārona dēli, lai liek uguni uz altāra un sakārto ugunij malku. 8 Lai priesteri, Ārona dēli, sakārto galvu un tauku gabalus uz malkas, kas altāra ugunī. 9 Iekšas un lielus lai viņš mazgā ar ūdeni, un priesteris lai kvēpina to visu uz altāra par sadedzināmo upuri – dedzināmo upuri, tīkamu smaržu Kungam. 10 Ja viņa upurvelte ir no sīklopiem, tad lai pienes aunu vai āzi bez vainas par sadedzināmo upuri. 11 Lai kauj to Kunga priekšā blakus altārim ziemeļu pusē, un priesteri, Ārona dēli, lai slaka tā asinis pār altāri visapkārt. 12 Lai sadala to gabalos, un tā galvu un taukus priesteris lai sakārto uz malkas, kas altāra ugunī. 13 Iekšas un lielus lai viņš mazgā ūdenī, un lai priesteris pienes to visu un kvēpina uz altāra par sadedzināmo upuri – dedzināmo upuri, tīkamu smaržu Kungam. 14 Ja viņa upurvelte Kungam ir no putniem, tad lai viņš pienes dūjas vai balodēnus par sadedzināmo upuri – tā ir viņa upurvelte. 15 Tos lai priesteris pienes altārim, nokniebj tiem galvu un kvēpina uz altāra, ka to asinis tiek uz altāra malas. 16 Lai viņš izņem guzu ar mēsliem un nomet altārim blakus, austrumu pusē, kur pelni. 17 Lai ieplēš tos starp spārniem, bet nepārplēš, un priesteris lai kvēpina tos uz malkas, kas altāra ugunī, – tas ir sadedzināmais upuris, dedzināmais upuris, tīkama smarža Kungam.
Share

RRBD draudzes mācītājs