Priesteru ordinācija un izlīgums

Priesteru ordinācija un izlīgums
 3. Mozus 8:1-36
1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Ņem Āronu un viņa dēlus, un drānas, svaidāmo eļļu, grēku upura vērsi, divus aunus un grozu neraudzētas maizes! 3 Sapulcē visu pulku pie Saiešanas telts durvīm!” 4 Mozus darīja, kā Kungs viņam pavēlēja, un sapulcināja pulku pie Saiešanas telts durvīm. 5 Un Mozus teica sapulcei: “Tā Kungs pavēlējis darīt!” 6 Mozus pieveda Āronu un viņa dēlus un mazgāja tos ar ūdeni. 7 Viņš deva tam svārkus, sajoza viņu ar jostu, ieģērba virssvārkos, deva viņam efodu un apjoza viņam ar izdomu darināto efoda jostu – tā viņš tam aplika efodu. 8 Viņš uzlika tam krūšu uzliktni un krūšu uzliktnī ielika urīmu un tumīmu. 9 Viņš lika tam galvā turbānu un turbāna priekšpusē zelta galvas rotu, svēto kroni, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. 10 Mozus ņēma svaidāmo eļļu un svaidīja Mājokli un visu, kas tajā, un iesvētīja to. 11 Un viņš slacīja to pār altāri septiņas reizes un svaidīja altāri, visus tā traukus un katlu ar tā pamatu, lai tos iesvētītu. 12 Viņš lēja Āronam uz galvas svaidāmo eļļu un svaidīja viņu, lai iesvētītu. 13 Tad Mozus pieveda Ārona dēlus, ietērpa viņus svārkos, sajoza ar jostām un uzlika tiem turbānus, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. 14 Tad viņš atveda grēku upura vērsi, un Ārons ar saviem dēliem lika rokas grēku upura vērsim uz galvas. 15 Viņš to nokāva, un Mozus ņēma asinis un ar savu pirkstu zieda uz altāra ragiem, šķīstīja altāri, un pārējās asinis izlēja uz altāra pamata, un iesvētīja to, lai veiktu izlīgumu par grēku. 16 Viņš ņēma visus taukus, kas pie iekšām un kas atlikuši pie aknām, un abas nieres un to taukus – to Mozus kvēpināja uz altāra. 17 Bet vērsi, tā ādu, gaļu un mēslus viņš sadedzināja ugunī ārpus nometnes, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. 18 Tad viņš pieveda sadedzināmā upura aunu, un Ārons ar saviem dēliem lika rokas aunam uz galvas. 19 Viņš to nokāva, un Mozus slacīja asinis pār altāri visapkārt. 20 Aunu sadalīja gabalos, un Mozus kvēpināja tā galvu, gabalus un treknumu. 21 Iekšas un kājas mazgāja ūdenī, tad Mozus kvēpināja visu aunu uz altāra par sadedzināmo upuri, tīkamu smaržu, dedzināmo upuri Kungam, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. 22 Un viņš pieveda otru aunu, priesteru iecelšanas upura aunu, un Ārons ar saviem dēliem lika rokas aunam uz galvas. 23 Viņš to nokāva, un Mozus ņēma tā asinis un zieda uz Ārona labās auss ļipiņas, uz labās rokas īkšķa un labās kājas īkšķa. 24 Tad pieveda Ārona dēlus, un Mozus zieda asinis uz viņu labās auss ļipiņām, uz labo roku īkšķiem un labo kāju īkšķiem, un Mozus slacīja asinis pār altāri visapkārt. 25 Viņš ņēma taukus un taukasti, visus taukus, kas pie iekšām un kas atlikuši pie aknām, abas nieres un to taukus, un labo cisku. 26 No neraudzētās maizes groza, kas Kunga priekšā, viņš paņēma vienu neraudzētu cepumu un vienu maizes cepumu ar eļļu, un vienu plāceni un nolika tos uz taukiem un labās ciskas. 27 Viņš deva to Āronam un viņa dēliem, un tie to šūpoja par līgojamo upuri Kunga priekšā. 28 Un Mozus paņēma to no viņu rokām un kvēpināja uz altāra par sadedzināmo upuri – tas ir priesteru iecelšanas upuris, tīkama smarža, dedzināmais upuris Kungam. 29 Mozus ņēma krūts gabalu un šūpoja to par līgojamo upuri Kunga priekšā – tā bija Mozus daļa no priesteru iecelšanas upura auna, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. 30 Un Mozus ņēma svaidāmo eļļu un asinis no altāra un slacīja pār Āronu, viņa drānām un viņa dēliem un to drānām, un viņš iesvētīja Āronu, viņa drānas, viņa dēlus un viņa dēlu drānas. 31 Mozus teica Āronam un viņa dēliem: “Vāriet gaļu Saiešanas telts durvīs un tur ēdiet to ar maizi, kas priesteru iecelšanas upura grozā, kā es pavēlēju Āronam un viņa dēliem: ēdiet to! 32 Kas no gaļas un maizes atliks, to sadedziniet ugunī! 33 No Saiešanas telts durvīm neejiet prom septiņas dienas, līdz paiet priesteru iecelšanas laiks, jo septiņas dienas jārit jūsu iecelšanai. 34 Kā tika darīts šodien, tā Kungs ir pavēlējis darīt turpmāk, lai veiktu izlīgumu par jūsu grēkiem. 35 Septiņas dienas un naktis palieciet Saiešanas telts durvīs un ievērojiet Kunga norādījumus, lai jūs nemirtu, jo man tā pavēlēts!” 36 Un Ārons ar saviem dēliem darīja visu, ko Kungs caur Mozu bija pavēlējis.
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas