SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


Kategorija: 3. Mozus
80
Caur asinīm pie Dieva

Caur asinīm pie Dieva

Runā: Alvis Sauka | decembris 04, 2022

3.Moz 9.1-24 1 Astotajā dienā Mozus sauca Āronu, viņa dēlus un Israēla vecajos. 2 Viņš teica Āronam: “Ņem teļu grēku upurim un aunu bez vainas sadedzināmajam upurim un pienes tos Kunga priekšā. 3 Runā uz...

Kategorija: Jēkaba vēstule
80
Kārdinājumu svelmē

Kārdinājumu svelmē

Runā: Alvis Sauka | novembris 06, 2022

Jēkaba vēstule 1.2-18 2 Ikreiz, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, 3 saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, 4 bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs...