SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


70
Piemirstais uzdevums

Piemirstais uzdevums

Runā: Sacha Walicord | novembris 28, 2021

Mt.28.16-20. 16 Bet viņa vienpadsmit mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. 17 Un tie, viņu ieraudzījuši, pielūdza viņu, taču daži šaubījās. 18 Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir...

Kategorija: 1. Korintiešiem
88
Vai Kristus ir dalīts?

Vai Kristus ir dalīts?

Runā: Alvis Sauka | oktobris 24, 2021

1.Kor.1.1-17.  1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus aicināts apustulis, un brālis Sostens 2 Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās...