2. Samuēla


98
Nepārvaramā vara

Nepārvaramā vara

Runā: | marts 26, 2023

2.Sam.16.15-17.29 15 Abšāloms un viss israēliešu pulks ienāca Jeruzālemē un Ahītofels kopā ar viņu. 16 Dāvida draugs arkietis Hūšajs pienāca pie Abšāloma un sauca Abšālomam: “Lai dzīvo ķēniņš! Lai dzīvo ķēniņš!” 17 Abšāloms teica Hūšajam:...


80
Grēcinieki, cietēji un Dieva miers

Grēcinieki, cietēji un Dieva miers

Runā: | marts 19, 2023

2.Sam.15.1-16.14 1 Pēc tam Abšāloms sagādāja sev kararatus, zirgus un piecdesmit skrējējus – lai skrien viņam pa priekšu. 2 Abšāloms cēlās agri un nostājās pie ceļa, kas veda uz pilsētu. Ikvienu vīru, kas nāca pie...


133
Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Runā: | februāris 26, 2023

2.Sam.12:1-31 1 Kungs sūtīja Nātānu pie Dāvida. Atnācis tas viņam sacīja: “Kādā pilsētā bija divi vīri – viens bagāts, otrs nabags. 2 Bagātajam bija avju un vēršu bez skaita, 3 bet nabagajam nebija nekā, tik...


159
Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Runā: | februāris 19, 2023

2.Sam.11:1-27 1 Gadu mijā, laikā, kad ķēniņi parasti iziet karā, Dāvids sūtīja Joābu un kopā ar viņu savus ļaudis un visu Israēlu, un tie sakāva amoniešus un aplenca Rabu. Dāvids pats palika Jeruzālemē. 2 Kādu...


387
Svētā vieta apsolītajā zemē

Svētā vieta apsolītajā zemē

Runā: | janvāris 12, 2020

2.Sam.7.1-17 1 Kad nu ķēniņš mita savā namā un Kungs viņam bija devis atelpu no visiem ienaidniekiem, 2 ķēniņš teica pravietim Nātānam: “Redzi nu, es mītu ciedru koka namā, bet Dieva šķirsts starp aizkariem!” 3...


651
Tēva bēdas

Tēva bēdas

Runā: | janvāris 27, 2019

2.Samuēla 18:19-19:1 19 Ahīmaacs, Cādoka dēls, teica: “Ļauj, ka skrienu un nesu ķēniņam labo ziņu, ka Kungs viņu iztiesājis no viņa ienaidnieku rokām.” 20 Joābs sacīja viņam: “Šodien tu nebūsi labās ziņas nesējs. Nesīsi ziņu...