1. Mozus grāmata


Altāri un Dieva Jahves svētība

Altāri un Dieva Jahves svētība

Runā: | decembris 31, 2019

 1.Moz.35:1-15 1 Dievs teica Jēkabam: “Celies, ej uz Bēteli un apmeties tur, un uzcel tur altāri Dievam, kas tev parādījās, kad tu muki no sava brāļa Ēsava!” 2 Un Jēkabs teica savam namam un visiem,...