Mīlēt Kungu Jēzu Kristu vai palikt nolādētam

Mīlēt Kungu Jēzu Kristu vai palikt nolādētam
1.Kor.16.1-24
1 Runājot par līdzekļu vākšanu svētajiem, dariet tā, kā esmu to noteicis draudzēm Galatijā. 2 Ikkatras nedēļas pirmajā dienā ikviens no saviem iekrājumiem lai noliek tik, cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotiktu tad, kad es ieradīšos. 3 Kad ieradīšos, es ar pavadvēstulēm sūtīšu tos, kuriem jūs uzticaties, lai viņi nogādā jūsu ziedojumu Jeruzālemē. 4 Ja būs lietderīgi iet arī man, viņi dosies kopā ar mani. 5 Es nākšu pie jums, kad būšu izstaigājis Maķedoniju, jo mans ceļš iet caur Maķedoniju. 6 Iespējams, ka pie jums es uzkavēšos ilgāk vai pat pārziemošu, lai jūs mani varētu izvadīt tālākā ceļā, kurp vien es dotos. 7 Šoreiz es negribētu jūs apmeklēt tikai garāmejot, bet ceru pie jums kādu laiku palikt, ja vien Kungs to ļaus. 8 Efesā es palikšu līdz Vasarsvētkiem, 9 jo ir plaši atvērušies vārti manam darbam, bet arī pretinieku ir daudz. 10 Ja ierodas Timotejs, skatieties, lai viņš pie jums jūtas bez bailēm, jo viņš, tāpat kā es, dara Kunga darbu. 11 Neviens lai viņu nenoniecina. Ar mieru pavadiet viņu ceļā, lai viņš nonāk pie manis, jo es kopā ar brāļiem gaidu viņu atgriežamies. 12 Par brāli Apollu – esmu viņu daudzkārt mudinājis, lai viņš ar brāļiem dodas pie jums, bet tagad viņš negribēja iet; viņš nāks, kad būs laba izdevība.

13 Esiet modri! Pastāviet ticībā! Esiet vīrišķīgi un stipri! 14 Viss, ko jūs darāt, lai notiek mīlestībā! 15 Es jūs mudinu, brāļi: jūs pazīstat Stefanas namu – tas ir pirmais atgrieztais Ahajā, kas pievērsās kalpošanai svētajiem – 16 pakļaujieties arī jūs tādiem kā viņi un ikvienam, kas centīgi līdzdarbojas. 17 Es priecājos par Stefanas, Fortūnāta un Ahaika ierašanos, jo viņi man aizstāja jūsu prombūtni. 18 Viņi ir spirdzinājuši gan manu, gan jūsu garu. Tad nu parādiet atzinību tādiem kā viņi! 19 Jūs sveicina draudzes Āzijā. Akils un Priska kopā ar savas mājas draudzi jūs sirsnīgi sveicina Kungā. 20 Visi brāļi jūs sveicina. Sveiciniet viens otru ar mīlestības skūpstu! 21 Šis sveicinājums ir ar manu, Pāvila, roku. 22 Ja kāds nemīl Kungu, lai tam lāsts! Maranata! 23 Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums! 24 Mana mīlestība ir ar jums visiem Jēzū Kristū!

Share

RRBD draudzes mācītājs