Ja tevi sit pa labo vaigu, pagriez arī otru

Ja tevi sit pa labo vaigu, pagriez arī otru
Mt.5.33-48
33 Jūs vēl esat dzirdējuši, ka tēvutēviem sacīts: nelauz zvērestu, un pildi, ko Kungam esi zvērējis. 34 Bet es jums saku: jums vispār nebūs zvērēt – nedz pie debesīm, jo tās ir Dieva tronis, 35 nedz pie zemes, jo tā ir viņa kājsols, nedz pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā Ķēniņa pilsēta. 36 Nezvēri arī pie savas galvas, jo tu nevari pat vienu matu padarīt baltu vai melnu. 37 Lai jūsu vārdi ir: jā, jā! un: nē, nē! – kas pāri pār to, tas ir no ļaunā.

38 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. 39 Bet es jums saku: nestājieties pretim ļaunumam; ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. 40 Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. 41 Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paej ar to divas. 42 Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties.

43 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. 44 Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, 45 ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. 46 Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai arī muitnieki nedara tāpat? 47 Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpašu jūs darāt? Vai arī pagāni nedara tāpat? 48 Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.

Share

RRBD draudzes vecākais

Jaunākās svētrunas