Par vīriem un sievām, bērniem un vergiem

Par vīriem un sievām, bērniem un vergiem

Kol.3.18-4.1

18 Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu. 19 Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. 20 Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc Kunga prāta. 21 Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli. 22 Jūs, kalpi, esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem, ne skata pēc – kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, Kungu Kristu bijājot. 23 Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds – ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam, 24 zinādami, ka jūs saņemsiet no Kunga savu mantojuma daļu: jūs esat Kunga Kristus kalpi. 25 Bet ļaundaris saņems atmaksu par savu ļaundarību, un tur cilvēka stāvoklim nav nozīmes.
4:1 Kungi, izturieties pret saviem kalpiem, kā tas pēc taisnības pienākas, apzinādamies – arī pār jums ir Kungs debesīs.

Share

RRBD draudzes mācītājs