Marka evaņģēlijs


Vai suņi var tikt izglābti?

Vai suņi var tikt izglābti?

Runā: | jūnijs 13, 2021

Mk 7.24-8.10 24 No turienes viņš aizgāja uz Tīras apvidu. Iegājis kādā namā, viņš negribēja, ka to kāds uzzinātu, bet nevarēja palikt apslēpts, 25 jo kāda sieviete, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, izdzirdusi par viņu,...


Kas tad padara cilvēku ļaunu

Kas tad padara cilvēku ļaunu

Runā: | jūnijs 06, 2021

Mk.6.53-7.23 53 Pārcēlušies tie nonāca Gennēsaretes zemē un piestāja krastā. 54 Viņiem no laivas izkāpjot, ļaudis tūdaļ viņu pazina 55 un, apskrējuši visu apvidu, sāka nest slimos nestuvēs uz vietu, kur tie dzirdēja viņu esam....


Kā galva ir uz paplātes

Kā galva ir uz paplātes

Runā: | maijs 16, 2021

Mk.6.7-30 7 Tad viņš aicināja divpadsmit mācekļus un, sūtīdams viņus pa divi, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. 8 Un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdzi ceļā kā vien spieķi, nedz maizi, nedz somu, nedz...


Slimo ārsts un glābējs

Slimo ārsts un glābējs

Runā: | aprīlis 25, 2021

Mk.2.15-3.35 15 Reiz viņš apsēdās tā namā pie galda, un līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem tur sēdēja arī daudz muitnieku un grēcinieku, jo daudz tādu viņam sekoja. 16 Kad rakstu mācītāji no farizeju vidus...


Dieva ķēniņvalsts priekšskatījums

Dieva ķēniņvalsts priekšskatījums

Runā: | aprīlis 18, 2021

Mk.1.16-2.17 16 Viņš, iedams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andreju tīklus jūrā metam; viņi bija zvejnieki. 17 Un Jēzus viņiem sacīja: “Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem!” 18 Un...


Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Runā: | aprīlis 11, 2021

Mk.1.1-15 1 Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija iesākums. 2 Kā pravietis Jesaja ir rakstījis: redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu; 3 saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa...