Marka evaņģēlijs


Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Runā: | aprīlis 11, 2021

Mk.1.1-15 1 Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija iesākums. 2 Kā pravietis Jesaja ir rakstījis: redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu; 3 saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa...


Uzņemiet ķēniņu

Uzņemiet ķēniņu

Runā: | marts 28, 2021

Mk.11.1-26 1 Kad tie tuvojās Jeruzālemei, Bētfagei un Bētanijai pie Olīvkalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus 2 un tiem sacīja: “Dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur iegājuši jūs tūlīt atradīsit piesietu ēzelīti, uz kura...