Marka evaņģēlijs


Ganu sitīs, avis bēgs, bet tomēr..

Ganu sitīs, avis bēgs, bet tomēr..

Runā: | septembris 19, 2021

Mk.14.26-72. 26 Pateicības dziesmu nodziedājuši, tie devās uz Olīvkalnu. 27 Jēzus tiem sacīja: “Jūs visi apgrēkosieties, jo ir rakstīts: es ganu sitīšu, un avis tiks izklīdinātas. 28 Bet pēc tam, kad es augšāmcelšos, es pirms...


Mīlēt Kungu ar visu vai neko

Mīlēt Kungu ar visu vai neko

Runā: | augusts 29, 2021

Mk.12.28-44. 28 Kāds rakstu mācītājs pienācis klausījās viņus strīdamies. Dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja viņam: “Kurš bauslis ir augstākais?” 29 Jēzus atbildēja: “Augstākais ir: klausies, Israēl, Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs....


Akmens ko namdari atmetuši

Akmens ko namdari atmetuši

Runā: | augusts 15, 2021

Mk.11.27-12.27. 27 Tad tie atkal ieradās Jeruzālemē. Viņam templī staigājot, pie viņa pienāca virspriesteri, rakstu mācītāji un vecajie. 28 Un tie viņam jautāja: “Kā varā tu to dari? Kas tev ir devis varu to darīt?”...


Ķēniņa izpirkuma maksa

Ķēniņa izpirkuma maksa

Runā: | augusts 08, 2021

Mk.10.32-52. 32 Viņi bija ceļā, iedami augšup uz Jeruzālemi. Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie bija apjukuši un baiļodamies viņam sekoja. Viņš atkal ņēma pie sevis tos divpadsmit un sāka viņiem stāstīt, kas ar...


Cilvēkam tas nav iespējams...

Cilvēkam tas nav iespējams…

Runā: | augusts 01, 2021

Mk.10.13-31 13 Un tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Bet mācekļi tos norāja. 14 Jēzus, to redzēdams, sadusmojās un tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība....


Tie pirmie būs tie pēdējie

Tie pirmie būs tie pēdējie

Runā: | jūlijs 04, 2021

Mk.9.30-41 30 No turienes aizgājuši, tie devās cauri Galilejai, bet viņš negribēja, ka to kāds zinātu. 31 Viņš mācīja savus mācekļus un tiem sacīja: “Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie viņu nonāvēs, un...


Jēzu, palīdzi manā neticībā

Jēzu, palīdzi manā neticībā

Runā: | jūnijs 27, 2021

Mk.8.31-9.29 31 Un viņš sāka tos mācīt: “Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo, virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšāmcelties.” 32 Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti....