Marka evaņģēlijs


Slimo ārsts un glābējs

Slimo ārsts un glābējs

Runā: | aprīlis 25, 2021

Mk.2.15-3.35 15 Reiz viņš apsēdās tā namā pie galda, un līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem tur sēdēja arī daudz muitnieku un grēcinieku, jo daudz tādu viņam sekoja. 16 Kad rakstu mācītāji no farizeju vidus...


Dieva ķēniņvalsts priekšskatījums

Dieva ķēniņvalsts priekšskatījums

Runā: | aprīlis 18, 2021

Mk.1.16-2.17 16 Viņš, iedams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andreju tīklus jūrā metam; viņi bija zvejnieki. 17 Un Jēzus viņiem sacīja: “Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem!” 18 Un...


Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Runā: | aprīlis 11, 2021

Mk.1.1-15 1 Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija iesākums. 2 Kā pravietis Jesaja ir rakstījis: redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu; 3 saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa...


Uzņemiet ķēniņu

Uzņemiet ķēniņu

Runā: | marts 28, 2021

Mk.11.1-26 1 Kad tie tuvojās Jeruzālemei, Bētfagei un Bētanijai pie Olīvkalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus 2 un tiem sacīja: “Dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur iegājuši jūs tūlīt atradīsit piesietu ēzelīti, uz kura...